0
Košík je prázdny
0

  Kontakty

  24.11.2021

   

  Obchodné oddelenie:

  informácie o dostupnosti tovaru a objednávkach

  tel:   051 381 0216

  mail: eshop@citycomp.sk

   

   

  Technické oddelenie:

  technická podpora, reklamácie a servis

  tel:   051 452 5360

  mail: info@citycomp.sk

   

   

   

  Fakturačné údaje:
   

  nanoTECH s.r.o.

  Zemplínska 15, 080 01 Prešov, Slovensko

  IČO:           43 798 608
  DIČ:           2022474432
  IČ DPH:     SK2022474432

  Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Prešov, vl.č: 19289/P oddiel sro


   

   

   

  Bankové spojenie
  Peňažný ústav: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
  Číslo účtu:      1065118004/1111
  IBAN:               SK98 1111 0000 0010 6511 8004
  SWIFT (BIC):    UNCRSKBX